Make your own free website on Tripod.com
GEOGRAFI FIZIKAL
 
KERAK BUMI
LULUHAWA
HAKISAN AIR MENGALIR
1.  Kerak bumi 1.  Luluhawa 1.  Sistem sungai
2.  Bentuk muka bumi utama 2.  Faktor yang mempengaruhi luluhawa 2.  Tindakan air mengalir
3.  Pelbagai jenis batuan 3.  Pengaruh luluhawa 3.  Faktor yang mempengaruhi tindakan air 
4.  Kepentingan batuan 4.  Pergerakan jisim 4.  Faedah sungai kepada manusia
5.  Latihan 5.  Bentuk muka bumi  yang terhasil 5.  Bentuk muka bumi yang terhasil
6.  Latihan 6.  Latihan
TINDAKAN ANGIN
HAKISAN GLASIER
HAKISAN OMBAK
1.  Proses hakisan angin 1.  Jenis-jenis glasier 1.  Tindakan ombak
2.  Pengangkutan angin  2.  Tindakan glasier 2.  Bentuk muka bumi hakisan ombak
3.  Bentuk muka bumi  yang terhasil 3.  Bentuk muka bumi di tanah tinggi 3.  Bentuk muka bumi hasil pemendapan
4.  Jenis-jenis gurun 4.  Bentuk muka bumi di tanah pamah 4.  Jenis-jenis pantai
5.  Latihan 5.  Latihan 5.  Latihan