GEOGRAFI FIZIKAL
 
 
KERAK BUMI
HAKISAN OMBAK
1.  Kerak bumi 1.  Tindakan ombak
2.  Bentuk muka bumi utama 2.  Bentuk muka bumi hakisan ombak
3.  Pelbagai jenis batuan 3.  Bentuk muka bumi hasil pemendapan
4.  Kepentingan batuan 4.  Jenis-jenis pantai
5.  Latihan 5.  Latihan
TINDAKAN ANGIN
HAKISAN GLASIER
1.  Proses hakisan angin 1.  Jenis-jenis glasier
2.  Pengangkutan angin  2.  Tindakan glasier
3.  Bentuk muka bumi  yang terhasil 3.  Bentuk muka bumi di tanah tinggi
4.  Jenis-jenis gurun 4.  Bentuk muka bumi di tanah pamah
5.  Latihan 5.  Latihan
HAKISAN AIR MENGALIR
LULUHAWA
1.  Sistem sungai 1.  Luluhawa
2.  Tindakan air mengalir 2.  Faktor yang mempengaruhi luluhawa
3.  Faktor yang mempengaruhi tindakan air  3.  Pengaruh luluhawa
4.  Faedah sungai kepada manusia 4.  Pergerakan jisim
5.  Bentuk muka bumi yang terhasil 5.  Bentuk muka bumi  yang terhasil
6.  Latihan 6.  Latihan